På et tidspunkt i start 90’erne udgav grundejerforeningen et lille hæfte hvor bestyrelsen, diverse uddrag af referater, regnskabet, vedtæger, lokalplan og et vejkort var beskrevet.

Det er jo som bekendt på hjemmesiden at de oplysninger nu skal kunne findes.

I formandens mappe, som desværre ikke indeholder alt det man ville forvente, kan man se nogle af de tidligere bestyrelser. Som f.eks. :

Bestyrelsen var i 1989 fuldtallig og bestod af:

Formand      : Finn Bolvig (32 A)

Kasserer      : Per Nygaard (48)

Sekretær      : Henrik Sewerin (50)

Medlemmer : Peter Rasmussen (26 A) &  Bodil Olesen (10)

Suppleant    : Kim Sørensen (26 B)

Revisorer     : Dorte Rasmussen (26 A) & Lars Iserhorst (24 B).

Bestyrelsen var i perioden 1991 til 1993 fuldtallig og bestod af:

Formand      : Finn Bolvig (32 A)

Kasserer      : Per Nygaard (48)

Sekretær      : Henrik Sewerin (50)

Medlemmer : Peter Rasmussen (26 A) & Bodil Olesen (10)

Suppleant    : Kim Sørensen (26 B)

Revisorer     : Dorte Rasmussen (26 A) & Bo Henriksen (8).

Uddrag af referater fra generalforsamlinger i perioden 1986 til 1993:

November 1986: Grundejerforeningen stiftes.

Marts 1987: Ordenreglement vedtages,

Marts 1989: Ordensreglement afskaffes.

Marts 1990: Kontingent blev fastsat til 300,00 kr årligt.

Containerordning: 1. onsdag efter påske samt sidste weekend i oktober.

Opslagstavle blev opsat ud for nr 50.

Eventuelt: Bilerne kører fortsat for stærkt !!!

Grundejerforeningen vedtog at dække for eventuelle underskud ved vejfester.

Marts 1991: Regnskab for 1990 blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen kom til at se ud som vist øverst.

Juni 1992: Bestyrelsen foreslog i brev den 19. juni 1992 at generalforsamlingen for 1992 blev sprunget over, blandt andet fordi der de seneste år ikke var mødt flere end 1 – 2 husstande ud over bestyrelsen. Der
var ingen, der protesterede og bestyrelsen fortsatte derfor uændret.

Kontingentet forblev uændret 300,00 kr årligt.

Maj 1993: På generalforsamlingen mødte bestyrelsen samt 2 husstande.

Bestyrelsen fortsatte uændret. Kontingent forblev også uændret.

Forslag om etablering af legeplads blev forkastet.

Det blev besluttet at grundejerforeningen betaler udgifterne til vejfesten (bortset fra mad & drikke).

Marts 1997: På dette  tidspunkt blev en restance på 4.500,00 kr. afskrevet da 7 husstande mere eller mindre konsekvent nægtede at betale kontingent.