Der er medlemspligt af grundejerforeningen.

Grundejerforeningens kontingent udgør pt. 700,00 kr. Opkræves i løbet af andet kvartal.

Kontingentet dækker det kalenderår, hvori det er betalt.

Der er pt. ingen planer om at ændre kontingentet.

Der er pt. ingen, der er i kontingentrestance.

Kontingentet (eller egenkapitalen) dækker samtlige udgifter i forbindelse med grundejerforeningen.

Der er ingen fællesgæld eller fællesarealer.

Der er ingen tinglyst sikkerhed.

Der betales intet indskud til grundejeforeningen.

Der er intet ordenreglement for området.

Vi tager ikke gebyrer for henvendelser.

Grundejerforeningen leverer hverken TV-signal eller internet. Alt er på privat basis.

Alle øvrige oplysninger bør kunne ses på www.gåsebanken.dk.

Hvis der, mod forventning, mangler oplysninger kontakt da venligst formanden for foreningen (formand@gåsebanken.dk)