Grundejerforeningen har en økonomi, der på indtægtssiden består af kontigentbetalinger og betaling for deltagelse i forskellige arrangementer (f.eks. vejfest). Foreningen har grundlæggende en god økonomi, og sikrer løbende at der er balance mellem indtægter og udgifter.

Det er muligt at se regnskaber for tidligere år, samt at læse mere om kontingentbetaling.